Cechy sztuki w Japonii

Sztuka japońska jest dość charakterystyczna dla tego kraju. Na uwagę zasługuje ich rzemiosło, a szczególnie przedmioty wyrabiane z bambusa np. kosze, sitaka, łopatki do ryżu, które są małymi cudeńkami. Charakterystyczna dla Japonii jest również sztuka origami, czyli tworzenie z kolorowego papieru przeróżnych figurek. Stało się to tak modne na cały świat, że praktycznie każde dziecko, również w Polsce, spotkało się w szkole z origami. Z papieru tworzy się głownie wizerunki zwierząt i roślin. Technika ta wymaga zręcznych palców i dużej wyobraźni. Polega głownie z składaniu papieru po linii prostej, ale w różnych kierunkach. W architekturze jako budulec dominuje drewno. Cechą budynków, głównie świątyń i pałaców, są liczne dachy i daszki zagięte w kołyskę. Jest dużo różnych detali i elementów, które mają harmonizować z otoczeniem i pełnić funkcję ornamentacyjną. Na uwagę zasługują również pagony, które są śladem wpływów kultury chińskiej. Pagony to wysokie wieże z licznymi piętrami. Charakterystyczną cechą architektury japońskiej jest również torii, czyli brama, która składa się z dwóch pionowych słupów, nad którymi znajdują się dwie belki. Tak górna jest wygięta w kołyskę tak samo jak linia dachów. Torii jest symbolem przejścia od świata zewnętrznego do świata bogów, czyli związana jest ze śmiercią.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.